Szülőknek

Kedves Szülők!

Felelősséggel járó döntés előtt állnak, amikor gyermekük számára iskolát választanak. Önök bizonyára azt szeretnék, hogy gyermekük képességeinek megfelelően fejlődjön és boldogan, kiegyensúlyozottan érezze magát az iskolai közösségben. 

Novembertől rendszeresen szeretnénk lehetőséget biztosítani a beiskolázás előtt álló gyerekek és szüleik részére, hogy bepillanthassanak iskolánk életébe. Sajnos a vírushelyzetre való tekinettel, ebben az évben csak virtuálisan van lehetőség arra, hogy megismerjék az iskolánkban folyó nevelő-oktató munkánkat, amelyek a játékosságon, kreativitáson, problémamegoldáson, logikus gondolkodáson, tanulói együttműködésen alapulnak, amit a Sakkpalota és élménypedagógia módszereivel érünk el.

 

Beiratkozással kapcsolatos részletes tájékoztató

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (e-mailben) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett

Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

Esősorban online beiratkozást kérünk:

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

Személyes megjelenés indokolt esetben lehetséges:

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-ána járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett

2021. április 12-én 8.00 órától lehet telefonon időpontot kérni/egyeztetni a személyes megjelenéssel történő beiratkozáshoz. Az időpontfoglalás április 15-én és 16-án, 8.00 és 18.30 közötti időpontokra lehetséges.

Telefonszám: 0622 504 442

A személyes megjelenés protokollja:

  • orrot/szájat folyamatosan eltakaró maszk használata
  • belépéskor hőmérséklet mérés és kézfertőtlenítő használata
  • kötelező távolságtartás betartása

 

Kérjük, a beiratkozáshoz hozza magával:

  • gyermek személyi igazolványa vagy útlevele, 
  • gyermek lakcímkártyája
  • gyermek TAJ kártyája
  • amennyiben van, SNI, BTMN határozat

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az előzetes szándéknyilatkozat leadásával hivatalosan még nem íratták be gyermeküket az iskolába, mindenképpen szükséges a Krétán keresztül vagy személyesen beiratkozni.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Székesfehérvári Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

KÖZLEMÉNY 

az általános iskolákba történő beíratásról  

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2021/2022 tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban és módokon kerül sor:

A 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

 2021. április 15. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig

2021. április 16. (péntek) 8.00 órától 19.00 óráig

A szülő, törvényes képviselő köteles tanköteles gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat. Személyes megjelenés esetén – a beiratkozást megelőzően történő telefonos egyeztetés alapján – az iskola beosztást készít a járványügyi szabályok betartása érdekében.

A szülő, törvényes képviselő a beiratkozási folyamatot az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül is indíthatja 2021. április 16-án 19.00 óráig. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.

A felvételről első fokon a beiratkozást követően tizenöt napon belül az iskola igazgatója írásban dönt, elutasítás esetén a jogorvoslat benyújtására a szülőnek, törvényes képviselőnek tizenöt nap áll rendelkezésére. A jogorvoslati kérelmet az elutasító döntést hozó iskolához kell benyújtani, a kérelemről az iskola fenntartója dönt. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő, törvényes képviselő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 A beiskolázási körzetek listája megtekinthető a http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek honlapon.

A SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BEISKOLÁZÁSI KÖRZETEI:

(Kelemen Béla. u. 30/A)

Beszédes József tér

Kelemen Béla u. páros oldal 14-32-ig

Gánts Pál u.

Kelemen Béla u. 34-től végig

Gellért új sor

Kodolányi János u.

Herman Ottó u.

Komlóskerti u.

Jankovich Ferenc u.

Mészöly Géza u.

Kelemen Béla köz

Vargacsatornapart

Beiratkozási szándékukat az alábbi jelentkzési lap/szándéknyilatkozat kitöltésével és elküldésével (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) tudják jelezni felénk. Szeretettel várjuk a leendő kis elsősöket! 

 

Beiratkozási szándéknyilatkozat

 

elsosok

Az iskola bemutatása

Kedves Szülők!

Felelősséggel járó döntés előtt állnak, amikor gyermekük számára iskolát választanak. Önök bizonyára azt szeretnék, hogy gyermekük képességeinek megfelelően fejlődjön és boldogan, kiegyensúlyozottan érezze magát az iskolai közösségben.


Novembertől rendszeresen szeretnénk lehetőséget biztosítani a beiskolázás előtt álló gyerekek és szüleik részére, hogy bepillanthassanak iskolánk életébe. Sajnos a vírushelyzetre való tekinettel, ebben az évben csak virtuálisan van lehetőség arra, hogy megismerjék az iskolánkban folyó nevelő-oktató munkánkat, amelyek a játékosságon, kreativitáson, problémamegoldáson, logikus gondolkodáson, tanulói együttműködésen alapulnak, amit a Sakkpalota és élménypedagógia módszereivel érünk el.

 

Beiratkozási szándékukat az alábbi jelentkzési lap/szándéknyilatkozat kitöltésével és elküldésével (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) tudják jelezni felénk. Szeretettel várjuk a leendő kis elsősöket! 

 

Beiratkozási szándéknyilatkozat

 

Legújabb videónkban bemutatkoznak a leendő elsős tanító nénik és bepillantást nyerhetnek iskolánk pedagógiai munkájába, tanítási módszereibe:      

 

 

Az alábbi videóban megismerkedhetnek az iskolánkban folyó angol nyelvi képzés sajátosságaival, és az angol szakos kollegákkal!
Reméljük legújabb videónk felkeltette érdeklődésüket!🇺🇸🇺🇸🤓🤗
 
 

 
Az alábbi videóban a leendő elsős tanító nénik munkájába pillanthatnak bele 5 – 5 percben :
 
00:30 -tól Kispálné Janó Rita - 4.a osztály - rajz óra
05:15 -től Bottyán-Csepregi Csilla - 4.c osztály - matematika óra
10:10 -től Kövérné Szalai Kitti - 4.a osztály - testnevelés óra
12:41 -től Szabó Judit - 4.b osztály - környezetismeret óra

A Székesfehérvári István Király Általános Iskola bemutatása: 
 

Ovisoknak - Királyi Sakk-kaland

Kedves Gyerekek!

Szeretettel várunk Benneteket – szüleitekkel együtt- a Székesfehérvári István Király Általános Iskolába!

A járványügyi helyzetre való tekintettel vendégeket nem tudunk fogadni, de remélhetőleg tavasszal újra találkozhatunk.

Kukkantsatok be hozzánk virtuálisan, ismerkedjetek meg az iskolánkkal, és

a leendő elsős tanító nénikkel, játsszatok velünk!

Ezúttal egy Királyi Sakk-kalandra hívunk Benneteket, ahol mókás kalandokban mutathatjátok meg tehetségeteket!   A megjelölt időpontokban töltjük fel az újabb és újabb kalandokat. A teljesített feladatok után jutalmat küldünk Neked! :)

Kezdődhet a Kaland? :)

A feladatok nevére kattintva elindul a feladat pontos leírásáról készült, izgalmas videó, mellette pedig a nyomtatható feladat.

Jó munkát, kellemes időtöltést kívánunk hozzá!

Munkádat kíváncsian várjuk az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre!

2020. november 11-től Lehetsz Te is Király!  -  Nyomtatható korona

2020. december 09-től Süssünk, süssünk valamit!  - Futi Futó karácsonyi fejtörője

2021. január 13-tól Hol lakik Vendi Királynő?  - Királyi kirakó Vendi királynő labirintusa

 
 
2021. április 7-től Nyílik a kincsesláda!
 
Elérkeztünk Királyi Sakk-kalandunk negyedik állomásához, melynek címe: "Farsang a Sakkpalotában!" A negyedik kalandról a pontos útmutató a videóban található. Erre a kalandra Bumm Bástya hívja a leendő kis elsősöket! 
Bumm Bástya feladata a következő linken érhető el:
 
Jó munkát, kellemes időtöltést kívánunk hozzá! 
Munkádat kíváncsian várjuk az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre!    😊🥰

 

Elérkeztünk Királyi Sakk-kalandunk harmadik állomására. A feladat címe: "Hol lakik Vendi királynő?" A harmadik kalandról a pontos útmutató a videóban található. 
Vendi királynő feldatai a következő linken érhetők el:
Jó munkát, kellemes időtöltést kívánunk hozzá! 
Munkádat kíváncsian várjuk az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre!    😊🥰
 
 
Elérkeztünk Királyi Sakk-kalandunk második állomására. A feladat címe: "Süssünk, süssünk valamit!" A második kalandról a pontos útmutató a videóban található. 
A feladataban szereplő karácsonyi fejtőrő a következő linkről tölthető le: 
 
Futi Futó karácsonyi fejtörője 🎄                    
 

_
 
A Királyi Sakk-kaland első állomásán; a "Lehetsz Te is Király!" című feladatunkon köszöntünk minden kedves szülőt és gyermeket! 
A feladatról a pontos útmutató a videóban található, a benne szereplő korona pedig az alábbi linről kinyomtatható:    
 
 
 plakát

EFOP-3.3.5-17

IMG 1592

Szechenyi2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő iskolai közösségi programok kísérleti megvalósítása

Iskolánkban a 2017-2018-as és a 2018-2019-es tanév végén napközis táborokat szerveztünk, amelynek célja a szabadidő hasznos eltöltésének növelése, az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés elősegítése, illetve az alap és kulcskompetenciák fejlesztése. Táborainkban a két év alatt összesen 255 tanuló vett részt. A táborokban a pedagógusok sport, környezetvédelem és életvitel témakörökhöz kapcsolódóan szervezték a foglalkozásokat.

Elérhetőségeink

Székesfehérvári István Király Általános Iskola
8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 30/A.
Tel: 22-504-442; Fax: 22-504-443
E-mail: titkarsag@istvaniskola.hu

OM azonosító: 030064

Fenntartó: Székesfehérvári Tankerületi Központ
Fenntartó azonosító: 39012297

Vezetőség

Krählingné Kovács Tünde igazgató

 E-mail: krahlingne@istvaniskola.hu

Szabóné Szommer Ilona Ildikó felső tagozatos igazgatóhelyettes

 E-mail: szommeri@istvaniskola.hu

 Kormosné Kovács Tünde alsó tagozatos igazgatóhelyettes 

  E-mail: kormosne@istvaniskola.hu