facebook_page_plugin

Elsős leszek

Iskolánkban angol vagy német nyelvet tanulhatnak a gyerekek. A nyelvoktatás már alsó tagozaton elkezdődik: az A osztályokban elsőtől, a többiben harmadiktól ismerkedhetnek a kisdiákok az idegen nyelvek rejtelmeivel. A felső tagozatosok igény szerint emelt óraszámban tanulhatnak angolul vagy németül. A legügyesebbek nyolcadikban alapfokú állami nyelvvizsga-bizonyítványt szerezhetnek.

Persze a legkisebbekről sem feledkezünk meg: iskolába készülő óvodásokat várunk játékos angol és német nyelvi foglalkozásainkra.

A Székesfehérvári István Király Általános Iskola – gyermekközpontú, befogadó iskolaként – arra törekszik, hogy a különféle képességű tanulók számára egyformán megteremtse az esélyt a megfelelő tudáselsajátításra, a sokoldalú képesség- és kompetenciafejlesztésre.

Idegennyelv-tanításunk nagy kihívása, hogy megfeleljen a fenti törekvésnek. Tanórákon, nyelvi irányultságú osztályainkban és csoportjainkban lehetőség nyílik a tehetséggondozásra. Tanulóink különböző versenyeken vehetnek részt, felkészülnek a nyelvvizsga letételére, megyei angol-német versenyünkre pedig számos más iskola végzős diákjait is várjuk.

Mindemellett gondolunk a tanulási nehézséggel küzdő diákokra is: nyelvtanításunk során figyelembe vesszük az eltérő egyéni esetek jellegzetességeit, és a meglévő erősségekre alapozunk. A nyelvórákon elfogadó légkört teremtünk, ahol mindenkinek lehetősége van hibázni is.

Alapvető célunk, hogy nyelvoktatásunk élményeket nyújtó, sikereket biztosító, motiváló, a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő legyen. Nem nyelvtani szabályok bemagolását várjuk el diákjainktól, hanem az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztésére törekszünk. Azt szeretnénk elérni, hogy a tanulók képesek legyenek leküzdeni gátlásaikat, és bátran merjenek megszólalni az adott idegen nyelven. Mindehhez felhasználjuk a digitális technika nyújtotta lehetőségeket: számos osztályteremben interaktív tábla áll rendelkezésünkre, amellyel szemléletesebb, változatosabb órákat tudunk tartani, és a gyerekek is aktívabban vesznek részt a feladatok megoldásában.