facebook_page_plugin

Elsős leszek

Iskolánk pedagógusai igyekeznek minden területen lépést tartani korunk gyors fejlődésével. Így van ez az informatika területén is. Próbáljuk a digitális eszközöket a lehető legszélesebb körben használni, melyet a TIOP-1.1.1/07/1 pályázat keretéből vásárolt eszközállományunk biztosít.

  • Két informatika tantermünk van, melyeket az informatika órákon kívül más tanórákon is használunk. A gépek biztosítják az Internet alapú képességméréseket, tanulói projektek megvalósulását.
  • Nyolc tantermünkben van Promethen aktív tábla, két elsős tantermünkben Smart tábla projektorral. Minden digitális táblához tartozik tantermi számítógép. Kollégáink maximálisan kihasználják a táblák nyújtotta lehetőségeket: saját gyártású diasorokra készítik el a tananyagot, gyakorló feladatsorokat alkotnak, kihasználják a tankönyvkiadók digitális tanyagait, filmet néznek, képességfejlesztő játékos feladatokat alkalmaznak, stb.... A digitális táblák segítségével tanulóink is nagyon szeretnek projektmunkát készíteni pl.: kiselőadást, feladatokat, bemutatókat.
  • Minden iskolai számítógépen van szélessávú Internet elérhetőség.
  • Könyvtárunkba a TIOP-1.2.3 pályázat keretében vásároltunk 8 db asztali számítógépet, melyet tanórán és tanórán kívül egyaránt használnak a gyerekek és felnőttek.
  • Az iskola diákkirálya rendszeresen szervez olyan versenyeket, ahol a számítógép és Internet használat dominál.
  • A DÖK minden évben diákújságot szerkeszt digitális formában.
  • Tanórákon kiemelt figyelmet fordítunk a médiatudatosságra, felhívjuk a figyelmet az Internet használatának veszélyeire, megtanítjuk hogyan használják helyesen az elektronikus információforrásokat.