facebook_page_plugin

Elsős leszek

Új színfolt a Székesfehérvári István Király Általános Iskolában a 2017. 09.01-től minden évfolyamon bevezetett  KIP tanulási-tanítási módszer.  A gyerekek 3-5 fős kiscsoportokban dolgoznak együtt, és oldják meg a számukra összeállított nyitott végű kérdésekből álló, érdeklődést felkeltő, kihívást jelentő feladatokat.

A csoportok bemutatják társaiknak a csapatmunka eredményét, majd az egyéni feladatokkal küzdenek meg. Azok a gyerekek, akik ismereteikkel és készségeikkel, képességeikkel aktívan közreműködnek a csoportfeladat megoldásában, jó eséllyel veszik az akadályt, könnyen megoldják az egyéni feladatokat is.

 A KIP-es foglalkozásokon tehát nagyobb a sikerélmény a tanulási folyamatban, mint azokon a tanórákon, amelyeken nem minden tanulónak van alkalma megszólalni.  A Komplex Instrukciós Program  lehetőséget ad a tanulók motiválására, a tehetséggondozásra.