facebook_page_plugin

Elsős leszek

Iskolánk 2008 óta tagja az Ökoiskolai-hálózatnak, az Örökös ökoiskola címet 2014 decemberében kaptuk meg. Egy ökoiskola abban más elsősorban, mint egy átlagos iskola, hogy nem csak a nevelő-oktató munkában jelennek meg a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén. Intézményünk egész működtetését környezettudatosság jellemzi. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a tanulók aktív és egyenrangú szereplői az iskola „ökoéletének”, beleszólhassanak az őket érintő kérdésekbe. Diákjaink az iskola környezeti nevelése során úgy tesznek szert ismeretekre, tudásra, hogy - miközben szabályokat sajátítanak el - a környezetvédelmi munka aktív résztvevőivé is válnak környezetünk, egészségünk védelmében.

A cím elnyerésekor vállaltuk, hogy a jövő generációját legjobb tudásunk szerint környezettudatos, cselekvő állampolgárokká neveljük, elsődleges feladatunk, hogy a fenntarthatóság pedagógiájának elvei beépüljenek a mindennapjainkba, megjelenjenek a tanórákon és tanórán kívüli tevékenységekben. A környezettudatos magatartás elsajátíttatásában az iskola minden dolgozójának kiemelkedő szerepe van, példamutatásuk a legfontosabb nevelőeszköz. Az ökoiskolai feladatok koordinálására ökoiskolai munkacsoportot hoztunk létre. Ökoiskolai munkánk részletezése a Környezeti- és egészségfejlesztési programunkban található meg. Ökoiskolai pályázatunkban a következőket vállaltuk a fenntarthatóság érdekében.

 Ökoszemlélet megvalósulása az épületben és környezetében: újrahasznosított dekorációs anyagok, „virágosított” aula és termek, udvar gondozása, faültetés és fák örökbefogadása, gyümölcsfás konyhakerti rész, fa játszótér, iskola melletti tó gondozása (faültetés, szemétszedés), energiatakarékos égők, szelektív hulladékgyűjtés, takarítási akciók, szülők által raklapokból készített padok és asztalok, sziklakert kiépítése.

Programok: projekthetek, témanapok, jeles napokon akadályverseny és ünnepi megemlékezés, gyűjtési akciók (papír, elektromos hulladék, műanyag kupak, elem, tetrapack, egészségvédelmi nap, katasztrófavédelmi nap, túranap, KEMPP, Királyi Vigasságok, közös világunk programok (másság elfogadása), Mobilitás nap, autómentes nap, Criticalmass kerékpáros felvonulás, nyári környezetvédő táborok, játékműhely (saját készítésűek újrahasznosítással), Fejér megye védett természeti értékei verseny szervezése,

Tanórai ökotevékenységek: Alu-go program (fém dobozok felhasználása), környezeti példák tanórákon, tejesdobozok és poharak felhasználása technikaórákon, pályázati együttműködések keretében rendhagyó órák, látogatás pl. szennyvíz-telepen, védett területen, ivóvíz-laboratóriumban, paksi atomerőműben, szeméttelepen,…            

Civil partnereink (együttműködési szerződés keretében): Herosz Állat- és természetvédő egyesület, Vadmadárkórház, Rádióamatőr klub, Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete, Balatro Nonprofit Közhasznú Kft, Alternatíva Közhasznú Mozgássérült Egyesület, Fejér Megyei Humán Szolgáltató Intézet, Palotavárosi Nyugdíjasklub, Horgászok Fejér Megyei Szervezete, Balaton-felvidéki NP, …

    Iskolánkban az elmúlt három év során jelentős és látványos fejlesztések valósultak meg. Próbálunk arra törekedni, minél barátságosabb, tisztább és rendezettebb helyre járjanak diákjaink. Legfontosabb szempont a beruházásoknál, hogy az iskola működési költségei csökkenjenek, higiénikusabb legyen az iskola, főként a mellékhelyiségek.  A fejlesztések apránként mennek végre, az anyagi lehetőségek korlátai miatt, ugyanakkor pályázatokkal próbáljuk hatékonyabbá tenni ezen törekvésünket.

  Iskolánk Pedagógiai Programjának környezeti nevelési részében megfogalmazottakat minden kollégánk magáénak érzi, közös a véleményünk a személyes példamutatás fontosságában. Kiemelt jelentőségűnek tartjuk a fenntarthatóságra nevelést, a természeti környezet megismerését, a környezetünket érintő problémák megismertetését és azzal kapcsolatos véleményformálást, a problémamegoldó gondolkodást, az igényt környezetünk és saját testünk védelmére és megóvására. Napi szinten beépülnek az oktatásba, illetve a diákönkormányzat szabadidős tevékenységében is szerepet kap.

Büszkék vagyunk előminősített referencia-intézményi jó gyakorlatainkra: a Föld napi projekthétre és a katasztrófavédelmi akadályversenyre.