facebook_page_plugin

Elsős leszek

Iskolánk 2008 óta tagja az Ökoiskolai-hálózatnak, célunk az Örökös ökoiskola cím megszerzése. Egy ökoiskola abban más elsősorban, mint egy átlagos iskola, hogy nem csak a nevelő-oktató munkában jelennek meg a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén. Intézményünk egész működtetését környezettudatosság jellemzi. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a tanulók aktív és egyenrangú szereplői az iskola „ökoéletének”, beleszólhassanak az őket érintő kérdésekbe. Diákjaink az iskola környezeti nevelése során úgy tesznek szert ismeretekre, tudásra, hogy - miközben szabályokat sajátítanak el - a környezetvédelmi munka aktív résztvevőivé is válnak környezetünk, egészségünk védelmében.

A cím elnyerésekor vállaltuk, hogy a jövő generációját legjobb tudásunk szerint környezettudatos, cselekvő állampolgárokká neveljük, elsődleges feladatunk, hogy a fenntarthatóság pedagógiájának elvei beépüljenek a mindennapjainkba, megjelenjenek a tanórákon és tanórán kívüli tevékenységekben. A környezettudatos magatartás elsajátíttatásában az iskola minden dolgozójának kiemelkedő szerepe van, példamutatásuk a legfontosabb nevelőeszköz. Az ökoiskolai feladatok koordinálására ökoiskolai munkacsoportot hoztunk létre. Ökoiskolai munkánk részletezése a Környezeti- és egészségfejlesztési programunkban található meg. Ökoiskolai pályázatunkban a következőket vállaltuk a fenntarthatóság érdekében:

·           tantermeket, folyosókat, aulát növényekkel tesszük élőbbé

·           újrahasznosított anyagokat használunk dekoráláshoz

·           az udvari és iskola környéki zöldterületek ápoljuk

·           madáretetőket helyezünk ki 

·           energiatakarékosságra törekszünk a vízhasználat, világítás és szellőztetés területén 

·           környezetbarát tisztítószereket használunk 

·           megteremtjük a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét

·           tisztasági-, papírgyűjtési versenyt hirdetünk.


A referencia-intézményi működésünk előfeltétele iskolai jó gyakorlatok megléte. Iskolánk e területen két jó gyakorlattal is rendelkezik:

1. A Föld napi projekthét

2. Katasztrófavédelmi akadályverseny

Ökoiskola cím elnyeréséhez beadott pályázatunk innen tölthető le PDF formátumban

userfiles/Ökoiskola pályázati anyag.pdf