facebook_page_plugin

Elsős leszek

„ Fontosnak tartjuk a mindennapi nevelő-oktató munkában a ránk bízott gyermekek lelki nevelését, melyhez a Boldog iskola program nyújt megfelelő módszertani hátteret. A pozitív pszichológia eredményeire építve ad ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás korosztály számára.

Célunk, hogy tanulóink

  • ž   segítséget kapjanak a hétköznapokban problémáik oldására
  • ž   a pozitív megerősítés révén egészségesebbek legyenek
  • ž   erősítse az osztályközösségeket és az iskola közösségét
  • ž   a tanulásban motiváltabbá váljanak
  • ž   megtanuljanak boldognak lenni, pozitívan szemlélni az életet.”

                                                                           részlet Pedagógiai programunkból

Iskolánk 2016. szeptemberétől a "Jobb Veled a Világ Alapítvány" Boldogságóra programjához csatlakozva - a pozitív pszichológia redeményeire építve - a boldogságra való képességet szeretné fejleszteni. 

“A boldogságórák hatásvizsgálatára tervezett mérések szerint, a Boldogságórákon végzett gyakorlatok erősítik az önbizalmat, a kitartást, fokozzák a koncentrációs képességet, fejlesztik a divergens gondolkodást és kreativitást.
A Boldogságórákat fejlesztő programok keretében mind a közoktatás, mind a felnőttoktatás részévé kellene tenni.”  
Prof. Oláh Attila, a Pozitív Pszichológiai Kutatócsoport vezetője

                                                                                                   http://boldogsagora.hu/tajekoztato/

Boldogságfal iskolánk aulájában: