facebook_page_plugin

Elsős leszek

 

 

 

 

 

 A Székesfehérvári István Király Általános Iskola fejlesztése   „Út a referencia-intézményi működéshez”

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c.pályázaton 3.992.737.- Ft összegű támogatást nyert az iskola.  

A projekt célja: az intézmény felkészítése a referencia-intézményi működésre. A pályázat célja, hogy a referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmények – intézményi fejlesztési tervük alapján – felkészüljenek nevelési-oktatási gyakorlatuk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsék más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységét. o A közoktatási intézmények körében alakuljon ki a referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszer.  A referencia-intézményi szolgáltatások ellátásához álljon rendelkezésre megfelelő számú referencia-intézményi mentor-pedagógus A konstrukció keretében készüljenek fel az intézmények a hálózati együttműködések és partnerkapcsolatok kialakítására és továbbfejlesztésére, PR-tevékenységekkel és a hatékony kommunikáció biztosítását szolgáló feladatokkal.

Megvalósításra került a pályázat keretében: - egyéni és tantestületi továbbképzések, a pedagógusok szakmai feladatra történő felkészítése, szükséges eszközfejlesztés, elkészült az iskola referencia-intézményi portfóliója.

Támogatás összege:  3.992.737.- Ft

Projekt kezdő dátuma: 2012. május 1.

Projekt záró dátuma: 2012. december 31.